OM OSS

Fossberg Kraft bygger ut og drifter vannkraftverk. Selskapet har kontor på Handeland Gard i Kvinnherad kommune. I perioden 2018–2020 skal vi bygge fire driftssikre kraftverk i Sør-Norge.

DRIFT

Fossberg Kraft drifter kraftverk i produksjon og har i dag ansvar for tre kraftverk eid av søsterbedriften Fossberg Kraft Produksjon AS. Optimalisering for økt produksjon.

PROSJEKTER

Kraftanlegg som er under bygging og vedtatte utbygginger pr. 01.03.2019. Her finner du oversikt og informasjon over våre prosjekter i Hordaland, Telemark og Rogaland.

VÅR VISJON

Fossberg Kraft AS skal:

  • Være en profesjonell aktør innen småkraftutbygging og kraftproduksjon.
  • Investere i konsesjoner klare for utbygging.
  • Være en aktiv og god samarbeidspartner for fallrettseier.
  • Bygge ut småkraftverk / lede prosjektene fra A til Å.
  • Se til at våre prosjekter er bærekraftige med hensyn til økonomi, miljø og samfunn.